T: +381 (0) 11 26 41 055 F: +381 (0) 11 26 41 057

Uvođenje sistema za zaštitu tehnologija

 

 

Informacione tehnologije, sistemi i procesi, kao i informacije koje se prenose, ili su uskladištene u tim sistemima i procesima moraju da budu zaštićeni.

 

U poslednjih pet godina, pretnje digitalnoj imovini preduzeća su značajno porasle – u broju, obimu i sofisticiranosti. Posebno je u porastu broj malicioznih napada od strane eksternih subjekata. U 2008, samo 12% zloupotreba ili krađe podataka je bio posledica napada od strane eksternih subjekata. Broj napada je porastao na 24% u 2009 i 31% u 2010. Samo neki od skorašnjih događaja – najbolje ilustruju opseg problema sa kojim se kompanije širom sveta suočavaju.

 

Primeri aktuelnih zaštitnih alata nalazi se ispod:

  • Intrusion Detection sistem za detekciju napada na spoljnoj strani zidova (spoljna odbrana).
  • Veb filtriranje softvera za upravljanje prijema očigledno neprikladnog ili neželjenog materijala na Internetu.
  • Softver za praćenje zloupotrebe i zloupotrebe opreme, kao što su preuzimanje i/ili širenje neprikladnog materijala.
  • Metodologija za utvrđivanje da li je bezbednosna arhitektura adekvatna za sprečavanje napada po ‘normalnim’ bezbednosnim standardima.
  • Otkrivanje virusa / zaštita i uklanjanje softvera.
  • Revizije softvera.

Pored toga, koriste se nove tehnologije za autentikaciju i identifikaciju kako bi se ojačala bezbednost gde je to potrebno.Imajući u vidu da se informacione tehnologije i poslovno okruženje menjaju tokom godina, tako se menjaju i pretnje i rizici kojima je izložena informaciona tehnologija.Razvoj sistema bezbednosti informacione tehnologije i mera za podršku zaštite infrastrukture je zato kontinuiran proces.

 

Grupe koje su uključene:

  • Svi biznisi, menadžeri administrativnih i tehnoloških sektora (IT)
  • Sektor korporativne bezbednosti

 

Grupe koje je neophodno konsultovati

  • Svi ključni menadžment timovi, IT manadžeri i menadžeri za bezbednost.

Najozbiljnije pretnje po IT bezbednost kompanija


IT inovacije viđene kao pretnja po bezbednost informacija