T: +381 (0) 11 26 41 055 F: +381 (0) 11 26 41 057

Strategija korporativne bezbednosti

 

 

Kohezivan, dosledan i troškovno efikasan pristup upravljanju rizicima i pretnjama koje utiču na performanse organizacije i/ili pružanju usluga organizacije je neophodno. Da bi se postigao takav pristup, organizacija mora da:

 • Raspolaže menadžerima koji podržavaju razvoj, primenu i stalnu upotrebu bezbedenosnih mera;
 • Obezbedi stručnost i veštine potrebne za razvoj i održavanje sveobuhvatnog, efektivnog, efikasnog i visoko kvalitetnog Programa bezbednosti;
 • Sprovodi Program bezbednosti u celoj organizaciji u svim oblastima;
 • Obezbedi da i privatni i nezavisni provajderi usluga imaju adekvatne programe bezbednosti;
 • Proveri celovitost i odgovarajuću upotrebu sprovedenih mera bezbednosti;
 • Obezbedi kontinuirano praćenje bezbednosti, korporativnih, operativnih i konsalting usluga, putem aktivnosti praćenja elektronskih pretnji i programau svim segmentiima Strategije bezbednosti;
 • Obezbediti kontinuirane, operativne i konsalting usluge bezbednosti;
 • Uspostavi efikasnu, delotvornu mrežu ljudi koji rade sa sektorom korporativne bezbednosti, a sa ciljem da brzo prikupljaju i šire informacije o nastalom riziku, na nivou cele organizacije i preko privatnih provajdera usluga kad god je potrebno: na primer izveštavanjeo nastalim lokalnim pretnjama i širenje uputstva o sprovođenju bezbednosnih mera za neposredno eliminisanje ili smanjenje uticaja nastale pretnje;
 • sprovodi redovne recenzije samog procesa korporativnog upravljanja i procenu tehnologije, kako bi se obezbedio i na dalje efikasan sistem kontrole.

 

 

U ovoj fazi broj upravnih odbora, grupa i pojedinaca unutar organizacije koji su uključeni u proces izrade programa je ograničen. Pored top menadžmenta organizacije, uključuje se sektor korporativne bezbednosti kome je bezbednost preduzeća osnovna aktivnost i jedina odgovornost. Za većinu, bezbednost predstavlja samo mali deo odgovornosti u njihovim programima. Zajedno oni i dalje čine moćan aparat za isporuku kohezivnog, doslednog, i isplativog Programa za bezbednost.

 

Grupe koje je potrebno uključiti:

 • Sve organizacije i pojedince gore identifikovane
 • Privatne provajdere usluga (Eksterni poslovni partneri)

 

 

Groupe koje je potrebno konsultovati:

 • Menadžment preduzeća, sektor korporativne bezbednosti, nezavisne stručnjake i konsalting kuće, što je i preporuka međunarodnih organizacija i institucija.

 

 

Tabela : Učestalost kojom kompanije obnavljaju svoju strategiju korporativne bezbednosti

 

 

 Ključni faktori koji vode kompanije da se razvijaju ka korporativno bezbednoj kompaniji: