T: +381 (0) 11 26 41 055 F: +381 (0) 11 26 41 057

SEEI Institut u brojkama

SEEI Institut je regionalni specijalista za energetsku efikasnost i korporativnu bezbednost, fokusiran na izradu i implementaciju rešenja koja imaju za cilj dugoročnu ekonomsku održivost klijenata.

  • 1 Institut za energetsku efikasnost u zemlji
  • poverenje inostranih partnera TUV SÜD i LEED-a, koji izdaju sertifikate obučenim inženjerima od strane SEEI-a
  • više od 300 obučenih inženjera u skladu sa međunarodnim standardima
  • 2600 realizovanih projekata energetske optimizacije u zemlji i inostranstvu
  • ostvarena saradnja sa više od 100 domaćih kompanija
  • ostvarena saradnja sa više od 30 opština i javnih preduzeća
  • razvijena mreža domaćih i inostranih stručnjaka
  • razvijena mreža domaćih i inostranih poslovnih partnera
  • patenti – u energetski efikasnim građevinskim materijalima
  • pokrenut prvi greenfield investicioni projekat na području energetske efikasnosti u regionu