T: +381 (0) 11 26 41 055 F: +381 (0) 11 26 41 057

 

Programi za podizanje svesnosti o značaju energetske efikasnosti

 

 

Održivo korišćenje energije i podizanje javne svesti treba da bude važan prioritet opštinama širom Republike Srbije. Postoji sve veća potreba da se prilagodi način na koji se koristi energija u domaćinstvima kako bi se smanjila potrošnja energije i ograničila zagađenja koja su povezana sa upotrebom energije. Sve veće bogatstvo stanovništva ima za posledicu i veće individualne upotrebe energije što rezultira povećanjem globalne potražnje za energijom, naročito od fosilnih goriva kao što je nafta i gas.

 

Sve veći energetski deficiti i povećana potrošnja energije u Republici Srbiji zahteva nacionalne i lokalne programe namenjene podizanju svesnosti stanovništva, kako bi se izazvale akcije na nivou individua. Postoji potreba na nivou svakog građanina bez obzira na godine da smanji energetsku potrošnju i da koristi energiju na održiviji način.

 

Opštine i gradovi kao najmanji politički entiteti imaju obavezu da ohrabruju i uključuju svoje građane direktno u program štedljivih mera, doprinoseći aktivno smanjenju potrošnje energije i uticaju na klimatske promene. Prilikom razvijanja strategije na nivou opština za podizanje svesti o energetskim uštedama treba imati u vidu da je potrebno vremena i napora da se prevaziđu stari obrasci ponašanja. Sa ciljem da se podstakne promena obrazaca potrošnje, uobičajeno je da postupci ljudi moraju biti dovedeni u pitanje. To se najbolje postiže komunikacijom, edukacijom i programima za podizanje svesnosti stanovništva o značaju energetske efikasnosti.

 

SEEI Institut sa timom svojih stručnih saradnika i nadležnim institucijama kreira efikasne programe za promociju energetske efikasnosti i podizanje svesnosti stanovništva na lokalnom nivou.

 

 

Standardni program SEE Instituta na nivou opštine sadrži sledeće elemente:

 

Korak 1: Uspostavljanje tima

 

Korak 2: Analiza situacije /SWOT analiza

 • Potrošnje energije na nivou opštine
 • Potrošnje energije na nivou opštine
 • Svesnosti o značaju energetske efikasnosti

Korak 3: Formulisanje ciljeva

 • Podrška ciljevima ciljevima energetske efikasnosti
 • Uspostavljanje komunikacionih ciljeva i ciljeva na nivou svesnosti

Korak 4: Razvoj komunikacionog plan

 • Definisanje komunikacionih alata
 • Definisanje ciljnih grupa
 • Razvoj komunikacionih poruka

Korak 5: Implementacija programa

 • Definisanje perioda trajanja programa
 • Definisanje budžeta

Korak 6: Evaluacija programa

 • Evaluacija postignutih rezultata
 • Praćenje i izveštavanje o rezultatima
 • Korekcija poruka