T: +381 (0) 11 26 41 055 F: +381 (0) 11 26 41 057

Program za unapređenje energetske efikasnosti

 

Na osnovu preliminarne analize postojećeg stanja objekata, opreme i utroška energije, jedinice lokalne samouprave, opštine, gradovi su u obavezi da izrade Program za unapređenje energetske efikasnosti u minimalnom trajanju od 3 godine.

 

 

Program energetske efikasnosti treba da sadrži:

  • planirani cilj ušteda energije, koji je u skladu sa planiranim ciljevima i nacionalnom Strategijom i Akcionim planom RS
  • pregled i procenu godišnjih potreba za energijom i energetskih svojstava objekata
  • predlog mera i aktivnosti koje će obezbediti racionalnu upotrebu energije
  • plan energetske sanacije i održavanja javnih objekata, javne službe i javna preduzeća
  • plan unapređenja komunalnih usluga u smislu povećanja energetske efikasnosti
  • druge mere koje se planiraju za unapređenje energetske efikasnosti
  • nosioce i rokove realizacije predloženih mera
  • vremenski plan i procenu očekivanih rezultata
  • finansijski plan i finansijske instrumente za finansiranje projekata

 

Program energetske efikasnosti i pojedinačni projekti energetske efikasnosti, koji proizilaze iz njega, moraju biti u skladu sa ciljevima postavljenim na nacionalnom i lokalnom nivou, i osnova su za dobijanje neophodnih finansijskih sredstava iz budžeta RS namenjenog finansiranju projekata, ili izradu tehničke dokumentacije za dobijanje neophodnih finansijskih sredstava inostranih fondova/ESCO kompanija.