T: +381 (0) 11 26 41 055 F: +381 (0) 11 26 41 057

Preliminarna analiza stanja (audit) na nivou opštine/grada/preduzeća

 

Preliminarni energetski pregled (tj. analiza postojećeg utroška energije na nivou opštine, grada ili preduzeća) je prvi korak pre izrade ozbiljnog Programa energetske efikasnosti, kojim utvrđujemo redosled realizacije projekata/mera energetske efikasnosti za period od 3 do 10 godina.

 

Analiza stanja je pregled svih objekata, postrojenja i sistema potrošnje energije na nivou opštine, grada, s namerom da se obezbedi racionalna potrošnja energije. To je efikasno sredstvo za energetski menadžment jer daje jasan uvid u stanje energetskih instalacija, opreme ali i konstruktivnih karakteristika objekta koje imaju značajan uticaj na potrošnju energije.

 

Cilj energetskog pregleda je utvrđivanje mesta i uzroka neracionalne potrošnje energije. Otklanjanjem tih uzroka postižemo ne samo energetske uštede već i uštede u budžetu, ali i produženje životnog veka opreme i instalacija.

 

 Analiza stanja uključuje:

  • Snimanje i analizu građevinskih karakteristika objekata u smislu utvrđivanja nivoa toplotne zaštite
  • Snimanje i analizu energetskih karakteristika
  • Sistema grejanja, hlađenja i ventilacije
  • Sistema za pripremu potrošnje tople vode
  • Sistema potrošnje električne energije (rasveta, aparati, električne instalacije, drugi podsistemi potrošnje električne energije)
  • Snimanje i analizu potrošnje vode
  • Snimanje i analizu upravljanja tehničkim sistemima objekta
  • Analizu mogućnosti promene izvora energije
  • Analizu mogućnosti korišćenja obnovljivih izvora energije

 

Nakon urađenih analiza energetskih karakteristika objekta neophodno je napraviti predlog mera za smanjenje potrošnje energije, procenu investicije i period isplativosti.

 

Na kraju se formira izveštaj s preporukama za primenu mera energetske efikasnosti i redosled prioriteta obzirom na period isplativosti ali i hitnosti ukoliko postoji narušavanje bezbednosti i komfora.