T: +381 (0) 11 26 41 055 F: +381 (0) 11 26 41 057

Podizanje svesnosti o značaju bezbednosti unutar organizacije

 

 

Ljudski faktor je uzrok više od 75% bezbednosnih incidenata. Velika većina ovih incidenata nastala je slučajno, jer zaposleni nisu svesni posledica svojih (obično bezopasnih) akcija. Zato je važno da svako razume šta su verovatne pretnje po imovinu i kompletno poslovanje preduzeća i kako da pravilno delujemo da se smanje rizici svojstveni tim pretnjama. Takođe, svaki zaposleni mora biti potpuno svestan njene /njegove uloge u zaštiti sistema prilikom upravljanja ljudima, informacijama i imovinom. Druge organizacije sa kojima se elektronski komunicira i naši externi provajderi usluga takođe treba da budu u potpunosti svesni svoje uloge u pogledu bezbednosti, informacija i sredstava. Najvažnije od svega, je da viši menadžment preduzeća mora da razume pretnje, rizike i sprovodi mere bezbednosti, i ispuni svoje obaveze prema usvojenim korporativnim Programima za bezbednost. Eksplicitne akcije rukovodstva u ovoj oblasti će pokazati kompletnom osoblju, partnerima i pružaocima usluga da je preduzeće posvećeno zaštiti svojih ljudi, informacija i sredstava.

 

Da bi se podigla svest o bezbednosti kroz organizaciju neophodno je primeniti Program komunikacije, koji će obezbediti zaposlenima razumevanje potrebe za primenu najboljih praksi za bezbednost, i da ih obavesti o njihovim ulogama i odgovornostima u izradi efikasnog sistema bezbednosti.

 

Program komunikacije se sastoji od jednokratnih i kontinuiranih aktivnosti za svakoga u organizaciji, kao i za posebne grupe koje vode, koordiniraju ili implementiraju mere za bezbednost unutar organizacije. Edukacija i obuka o specifičnim merama bezbednosti je kao takva preduslov za uspešnu implementaciju mera.

 

Grupe na koje se utiče:

  • Svi zaposleni
  • Sektor Korporativne bezbednosti
  • Treće strane (Javne, poslovne i druge organizacije, vlada, privatni poslovni partneri)

 

Grupe koje se konsultuju:

  • Upravni odbor, sektor korporativne bezbednosti i sektor za komunikaciju, eksterne nezavisne kompanije za obuku kadrova, nezavisne PR i Marketing agencije.