T: +381 (0) 11 26 41 055 F: +381 (0) 11 26 41 057

Odgovor na incidente

 

 

Pretnja od određenog događaja i dalje postoji, čak i ako su svi razumni koraci preduzeti od strane preduzeća u cilju otkrivanja, sprečavanja i smanjenja pretnji. Kada nastane pretnja od određenog događaja, preduzeće mora da:

 • Detektuje događaj u najranijoj mogućoj fazi / prilika,
 • Bude u stanju da odgovori na događaj blagovremeno;
 • Eskalira pitanje na odgovarajućem nivou za akcije, informacije ili odluke;
 • Razvije i primeni korektivne mere;
 • Izvuče pouke od incidenta kroz formalni proces revizije i preduzme odgovarajuće mere za sprečavanje takvih incidenata u budućnosti.

 

Opseg

Bezbednosna organizacija mora da ima alate i formalne procese za izveštavanje, snimanje, istraživanje i analizu incidenata, razvijanje odgovora na incidente, i razrađene mere za prevenciju budućih dešavanja.

 

Korporativni proces će:

 • Obezbediti izveštavanje o događaju višem nivou menadžmenta kako bi se osiguralo da se kritične odluke donose blagovremeno;
 • Obezbediti preduzimanje odgovarajućih mera za rešavanje konkretnog incidenta;
 • Obezbediti razvijanje procesa ili alata da se spreči (ili bar ublaži) svaki budući sličan događaj;
 • Obezbediti analizu događaja i utvrđivanje potreba za novim promenama, ili novim politikama, procesima i / ili odgovornostima; i
 • Obezbediti procenu ukupnog uticaja pojave na pojedine segmente poslovanja, ili ukupnu procenu pretnji i rizika, i ponovno ocenjivanje planova kontinuiteta poslovanja i bezbednosnih mera.

 

Grupe na koje se utiče:

 • Kompletna organizacija
 • Sektor korporativne bezbednosti
 • Svi zaposleni
 • Pomoćno osoblje

 

Grupe koje je potrebno konsultovati:

 • Ključni menadžment timovi, osoblje sektora za korporativnu bezbednost.