T: +381 (0) 11 26 41 055 F: +381 (0) 11 26 41 057

 

Misija

SEE Institut je osnovan sa namerom da unapredi područje energetske efikasnosti i korporativne bezbednosti, prenosom znanja domaćih stručnjaka stečenog tokom rada na mnogobrojnim projektima u zemlji i inostranstvu, i difuzijom „energetske kulture“ i „kulture planiranja i standardizacije poslovnih procesa unutar organizacija“ obezbedi njihov siguran, bezbedan i održiv opstanak.

 

Sa ciljem realizacije ove misije SEEI vrši difuziju znanja na sve slojeve društva polazeći od obrazovanih kadrova svih profila (elektrotehničnog, građevinskog, tehnološkog, mašinskog fakulteta), preko građevinskih i drugih preduzeća, pa sve do krajnjih korisnika proizvoda i usluga.


Naši osnovni biznis

 

Energetska Efikasnost

 

Energetski menadžment – Energetski audit

Programi energetske efikasnosti

Obnovljiivi izvori energije

Energetski efikasni objekti – Energetski pasoš 

ESCO – ISO standardi

 

Korporativna Bezbednost

 

Strategija – Korporativna politika – Procena rizika

Energetski rizik – IT bezbednost

Lična bezbednost – Fizička bezbednost

Kontinuitet poslovanja -  ISO standardi