T: +381 (0) 11 26 41 055 F: +381 (0) 11 26 41 057

Korporativna bezbednost

 

 

Sve veće učešće troškova energije u ukupnim operativnim troškovima poslovanja, zahteva od kompanija da u okviru korporativnih strategija za bezbednost neminovno uključe strategiju za upravljanje energijom, jer je energetski deficit postao jedan od najvećih rizika po poslovanje kompanija i njihovu dugoročnu ekonomsku održivost.

 

Projekcije međunarodnih organizacija i institucija na osnovu dosadašnjih kretanja cena energenata i električne energije su takve da se očekuju poskupljenje energije od najmanje 15 % u narednih pet godina. Ovaj podatak zahteva od strane menadžmenta kompanija, da energetsku efikasnost izbace u prvi plan, a diversifikaciju energetskog mixa učine jednim od prioriteta u svom budućem razvoju.

 

Kod većine preduzeća, učešće troškova energije u ukupnim operativnim troškovima kreće se između 10% i 20%.

 

Ključni pokretači za uvođenje strategije za upravljanje energijom

Ključni razlozi za investiranje u strategiju energetskog mix-a vodećih svetskih kompanija:

 

Usled složenosti savremenog poslovanja pristup SEEI –а korporativnoj bezbednosti se razlikuje, jer u našem fokusu pored svih informativnih rizika, analiziramo i ostale rizike i pretnje koje mogu direktno da utiču na ekonomsku održivost preduzeća, poput energetskog rizika, pravnog, finansijskog itd. Samo sveobuhvatnim pristupom rizicima koji mogu da utiču na materijalnu i nematerijalnu aktivu kompanije u određenoj industriji, možemo poslovanje zaista učiniti sigurnim.

 

U našem pristupu idemo čak i dalje, i koristimo naše znanje i iskustvo u energetskoj efikasnosti za kontinuirano finansiranje razvoja korporativne bezbednosti unutar kompanije, uštedama energije ostvarenim realizacijom projekata energetske efikasnosti.

 

Dugoročno održivi razvoj naših klijenata je uvek u našem fokusu.