T: +381 (0) 11 26 41 055 F: +381 (0) 11 26 41 057

Izveštaji o energetskom pregledu (auditu)

 

Nakon završenog energetskog pregleda neophodno je sastaviti Izveštaj o sprovedenom energetskom pregledu objekta koji sadrži:

  • energetski bilans objekta, proizvodnih procesa i usluga koje su predmet pregleda;
  • procenu postojećeg nivoa energetske efikasnosti objekta, proizvodnih procesa i usluga koje su predmet pregleda;
  • predlog mera za povećanje energetske efikasnosti objekta, proizvodnih procesa i usluga koje su predmet pregleda;
  • procenu ostvarivih ušteda energije i smanjenja emisije CO2 za svaku predloženu meru, kao i procenu ukupnih ostvarivih ušteda energije i ukupnog smanjenja emisije CO2 u slučaju istovremene primene više mera efikasnog
  • korišćenja energije, uključujući i ekonomsko-finansijsku analizu tih mera;
  • završno stručno mišljenje koje uključuje predlog mera za efikasno korišćenje energije koje treba sprovesti;
  • druge podatke od značaja za procenu energetske efikasnosti i predlaganje mera za efikasno korišćenje energije.

Obavezi sprovođenja energetskog pregleda podležu:

  • objekti koje koriste obveznici sistema sa korisnom površinom većom od 500 m2;
  • objekti, odnosno delovi objekta koji su svrstani u jedan od energetskih razreda;
  • objekti i delovi objekta u slučaju promene namene, promene vlasnika ili ako su namenjene za izdavanje.

Izveštaj o energetskom pregledu (auditu) ne sme biti stariji od 10 godina.

 

Prilikom oglašavanja prodaje ili izdavanja objekta ili dela objekta u javnim medijima, oglas sadrži i informaciju o njegovoj energetskoj efikasnosti