T: +381 (0) 11 26 41 055 F: +381 (0) 11 26 41 057

 

Fizička bezbednost

 

 

 

Organizacija mora da sprovodi adekvatne, konzistentne i isplativo sigurnosne mere za zaštitu ljudi, informacija, zgrada, objekata i opreme, i informacione tehnologije protiv ekoloških pretnji poput požara, poplava, nestanka struje i energenata, krađe i napada.

 

Opseg

Fizička bezbednost kao komponenta Strategije bezbednosti fokusira se na politike, procedure i alate za sprečavanje neovlašćenog pristupa opremi, postrojenjima i objektima koji direktno ili indirektno štite preduzeće ili osetljive informacije i informacione tehnologije.Mere koje su preduzimaju da se sveukupni kapital preduzeća adekvatno zaštiti, takođe se zasnivaju na rezultatima procene rizika i pretnji.

 

Iz perspektive fizičke bezbednosti, postoji znatan broj faktora, uključujući pretnje prirodnih katastrofa kao što su poplave, zemljotresi, i loši vremenski uslovi. Postoje i drugi događaji, izazvani namerno ili slučajno, kao što su požar, kvarovi ili prekid struje. Pretnja pandemije takođe predstavlja poseban izazov za organizacije koja se odnosi na gubitak ključnog osoblja. Konačno u današnjem svetu mi takođe moramo uzeti u obzir opasnost od terorizma, krađe, vandalizma i sabotaže, i korporativne ili industrijsku špijunaže.

 

Grupe na koje se utiče su:

  • Svi sektori preduzeća,
  • Sektor korporativne bezbednost,Grupe koje je potrebno konsultovati.

 

Grupe koje je potrebno konsultovati:

  • Sve ključne menadžment timove, osoblje sektora korporativne bezbednosti.