T: +381 (0) 11 26 41 055 F: +381 (0) 11 26 41 057

Finansiranje projekata EE

 

Opštinama i javnim preduzećima su na raspolaganju i stotine miliona eura inostranih fondova i ESCO kompanija za finansiranje projekata EE namenjenih tržistu Republike Srbije. Apliciranje za sredstva iz EU fondova i finansijska sredstva ESCO kompanija ZAHTEVA TAKOĐE ISPUNJENJE ODREĐENIH USLOVA I DODELJUJU SE ISKLJUČIVO ZA VEĆ IZRAĐENE PROGRAME I PROJEKTE.

 

 

Najrazvijenija tržišta ESCO  kompanija u Evropi jesu Nemačka, Francuska, Italija, Velika Britanija i Španija. Poslednjih godina ESCO model finansiranja je počeo da se razvija i u Centralnoj i Istočnoj Evropi. Procenjen potencijal ovog tržišta u Evropi iznosi 5 do 10 biliona godišnje, do 25 biliona eura za duži vremenski period. Investiranje u energetsku efikasnost sa ESCO kompanijama je vrlo profitabilno u bilo kojoj zemlji u Evropi.


Francuska

  Broj ESCO kompanija   10 velikih (100 manjih )
  Veličina tržišta   4-5 milijardi €
  Vrste ESCO kompanija   Proizvođači automatskih kontrolnih sistema za upravljanje i održavanje objekata
  Razvoj tržišta   Tržište u razvoju
  ESCO projekti   Centralno grejanje, CHP, Javne zgrade i rezidencijalni sektor

 

Nemačka

  Broj ESCO kompanija   200 – 500
  Veličina tržišta   1,7 – 2,4 milijardi €
  Vrste ESCO kompanija

  Dobavljači i proizvođači kontrolnih sistema za upravljanje potrošnjom energije

  i energenat u poslovnim objektima

  Razvoj tržišta   Stabilan rast
  ESCO projekti

  Javni i privatni objekti i kogeneracija, sistemi za grejanje i hlađenje

  i obnovljivi izvori energije

 

Italija

  Broj ESCO kompanija   100 – 150 (ali samo 50 koje mogu da obezbede dugoročno finansiranje projekata)
  Veličina tržišta   387 M €
  Vrste ESCO kompanija

  Vrlo diversifikovano tržište. Zastupljene su velike kompanije, kao i ESCO kompanije

  srednje veličine

  Razvoj tržišta   Rastući trend
  ESCO projekti   Poslovni objekti i zgrade, osvetljenje, OIE, kogeneracija, industrija

 

Španija

  Broj ESCO kompanija   15
  Veličina tržišta   100 M €
  Vrste ESCO kompanija

  Velike nacionalne i multinacionalne kompanije, kompanije koje pružaju usluge

  izgradnje i kompanije koje pružaju različite vrste usluga

  Razvoj tržišta   Rastući trend
  ESCO projekti

  Javne zgrade, Privatne objekte u industriji, Kogeneracija, Energetski audit,

  HVAC kontrolni sistemi i osvetljenje

 

Velika Britanija

  Broj ESCO kompanija   20
  Veličina tržišta   400 M €
  Vrste ESCO kompanija

  Velike nacionalne i multinacionalne kompanije, kompanije koje proizvode kontrolne

  sisteme za upravljanje energijom i dobavljači

  Razvoj tržišta   Rastući trend
  ESCO projekti   Kompleksni javni projekti, Kogeneracija, Daljinsko grejanje