T: +381 (0) 11 26 41 055 F: +381 (0) 11 26 41 057

Ko su ESCO kompanije ?

 

 

ESCO kompanije su kompanije koje pružaju energetske usluge koje mogu uključivati implementaciju projekta energetske efikasnosti (uključujući i projekte koji se odnose na obnovljive izvore energije) i u mnogim slučajevima po principu ključ u ruke. Tri glavne karakteristike ESCO modela finansiranja projekata su:

  • ESCO garantuje uštede energije i/ili provizije na nivou ostvarenih ušteda energije po nižoj ceni. Zagarantovan ušteda može imati nekoliko oblika. Može biti u visini stvarno ostvarenih ušteda na nivou projekta, može biti na nivou koji je dovoljan da otplati mesečne troškove servisiranja duga, ili da se isti nivo usluge pruži za manji iznos novca tj. ostvarenih ušteda.
  • Visina naknade ESCO kompanije je direktno vezana za nivo ostvarenih ušteda energije;
  • ESCO kompanije mogu finansirati, ili pomoći u pronalaženju modela finansiranja projekta ili sistema za upravljanje energijom, garantovanjem energetskih ušteda.

 

Zato ESCO kompanije prihvataju do izvesnog nivoa rizik za dostizanje postavljenih ciljeva energetske efikasnosti u objektu klijenta, i isplaćuju se za isporučene usluge (u potpunosti ili delimično) na bazi ostvarenih energetskih ušteda i poboljšanja.

 

Druga kategorija energetskih kompanija koje nude usluge krajnjim korisnicima energije, uključujući nabavku i ugradnju energetski efikasne opreme, snabdevanje energijom, i / ili renoviranje zgrada, održavanje i funkcionisanje objekata, upravljanje i snabdevanje energijom (uključujući i toplote ), su Energy Service Provider Companies (ESPCs). One mogu biti konsultanti specijalizovani za poboljšanje efikasnosti, opreme za proizvodnju i komunalije. ESPCs pružaju usluge za fiksnu naknadu ili kao dodatnu vrednost za nabavku opreme. ESPC može da ima neke podsticaje za smanjenje potrošnje energije, ali to nije tako jasno kao u ESCO pristupu. Često puna cena energetskih usluga je uračunata u proviziju, pa ESPC ne preuzima rizik u slučaju ostvarenja lošijih rezultata u energetskim uštedama. EPSC naplaćuju naknadu za njihove savete ili opremu, i nisu plaćene na osnovu rezultata njihovih preporuka.

 

Najveći broj projekata na području energetske efikasnosti realizovan je upravo u javnom sektoru, gde je model PPP ( JAVNO PRIVATNA PARTNERSTVA) jedan od najefikasnijih modela na polju energetske efikasnosti. Najčešći i najuspešniji projekti koji su se do sada realizovali putem PPP su:

  • Kogeneracija
  • Javna rasveta
  • Sistemi grejanja i hlađenja
  • Sistemi ventilacije i
  • Sistemi upravljanja energijom

 

Projekti koji se odnose na kogeneraciju, ili kombinovano grejanje i hlađenje, u Evropi predstavlja ubedljivo najznačajniji deo ESCO contractinga (CHP). Radi se o sistemima koji istovremeno obezbeđuju i grejanje i proizvodnju struje, i stoga omogućavaju uštedu energije i smanjenje CO2 emisije gasova. Skoro 40% energije u javnom sektoru proizvedeno je upravo putem kogeneracije