T: +381 (0) 11 26 41 055 F: +381 (0) 11 26 41 057

 

Tipičan ESCO projekat uključuje sledeće elemente

 

 

 • Istraživanje na licu mesta i preliminarnu procenu;
 • Investicioni razred na osnovu energetskog audita;
 • Identifikaciju mogućih ušteda energije i akcioni plan;
 • Finansijska prezentacija i odluka klijenta;
 • Garancija ušteda po odgovarajućim ugovornim odredbama;
 • Finansiranje projekta;
 • Sveobuhvatni inženjering, projektovanje i specifikacije;
 • Nabavka i montaža opreme, glavni projekat i izgradnja;
 • Upravljanje projektima, puštanje u rad i prihvatanje;
 • Održavanje objekta & opreme u periodu trajanja ugovora;
 • Kupovina goriva & električne energije (da bi se obezbedilo grejanje, komfor, svetlo itd)
 • Merenje i verifikacija ostvarenih ušteda energije;
 • Rad i održavanje.

 

Revizija (energetski audit) zaslužuje posebnu pažnju. Tradicionalni energetski audit ne dovoljno uzima u obzir kako će se ponašati sprovedene mere tokom vremena, budući da se radi o ugovorima koji traju više godina. SEEI primenjuje konvencionalne energetske revizije, u kojima revizori moraju da razmotre uslove pod kojima će mere funkcionisati tokom trajanja projekta. Za razliku od tradicionalne energetske revizije, koja podrazumeva da svi uslovi koji se odnose na (npr, sistem, otplate, ljude) ostaju isti tokom vremena trajanja projekta, SEEI pokušava da preciznije predvidi buduće korišćenje energije zgrade/opreme dodavanjem komponente “procene rizika” (risk assessment), koja procenjuje uslove u određenoj zgradi i / ili procesima.

 

Dakle, pristup SEEI, uključuje upravljanje rizikom, „ljudski“ faktor, merenje i verifikaciju, finansijska pitanja, prezentacije izveštaja, smernice i strategije planiranja. Zato SEEI svojim klijentima jeste pre svega partner koji im pomaže da ostvare najveće finansijske benefite, kroz najefikasniju upotrebu postojećih resursa i poboljšanje performansi, a sa ciljem njihove dugoročne ekonomske održivosti.