T: +381 (0) 11 26 41 055 F: +381 (0) 11 26 41 057

Energetski sektor EU 2014/2020

 

Evropa naporno radi kako bi značajno smanjila emisije gasova staklene bašte, a u isto vreme podstiče druge nacije i regione da učine to isto. Evropska Unija će odvojiti veliki deo svog budžeta za period od 2014-2020 godine za aktivnosti povezane sa razvojem energetskog sektora, a sa ciljem da se izmeni struktura energetskih sistema u Evropi, i da se postave osnove za ekonomiju sa malim intenzitetom ugljenika do 2050 godine. Ukupan iznos ovog budžeta iznosi hiljadu milijardi EUR za dati period.

 

Planirani obim investicija EU u sektoru energetike za period 2014-2020

 

Sektor Obim investicije:
Energija vetra: 6 milijardi €
Solarna energija: 9 milijardi €
Bioenergija: 9 milijardi €
Tehnologije za preradu uglja: 10.5-16.5 milijardi €
Razvoj sistema za distribuciju energije: 2 milijarde €
Inicijativa zeleni gradovi: 10-12 milijardi €

 

Novi finansijski okvir za sektor energetike EU za period 2014-2020

 

Sektor Obim investicije:
Evropski fondovi: 23.5 milijardi €
  • EE & Obnovljivi izvori
17 milijardi €
  • Istraživanje & razvoj
6.5 milijardi €
ESCO kompanije: 5-10 milijardi €