T: +381 (0) 11 26 41 055 F: +381 (0) 11 26 41 057

Energetski Menadžment

 

Energetski menadžment predstavlja proces upravljanja energetskim performasama opštine, preduzeća ili konkretnog objekta, počev od analize postojećeg stanja, procesa nabavke i proizvodnje energenata /energije, sve do finalnog korišćenja energije.

 

Ako se ovako definisano upravljanje energetskim tokovima vrši organizovano, struktuirano, sistematično i trajno, onda u organizaciji postoji uspostavljen sistem energetskog menadžmenta.

 

Nepostojanje energetskog menadžmenta na nivou opština, gradova, preduzeća je jedan od bitnih razloga zašto se još uvek nedovoljno pažnje posvećujuje energetskoj efikasnosti u javnom sektoru, i zbog kojeg još uvek nisu pokrenuti projekti energetske efikasnosti.

 

Imajući u vidu značaj energetskog sektora za razvoj zemlje, novi Zakon RS o efikasnijem korišćenju energije, obavezuje opštine/gradove/preduzeća da uvedu energetski menadžment kako bi se smanjili troškovi energije i ubrzao razvoj privrede.

 

 

 

 

Razlozi za formiranje energetskog menadžmenta:

 • Snimanje svih aspekata korišćenja energetskih resursa na nivou opštine, grada, preduzeća
 • Stvaranje jedinstvenog sistema za upravljanje energetskim performansama
 • Stvaranje uslova za izradu kvalitetnih programa i projekata energetske efikasnosti
 • Stvaranje uslova za finansiranje programa i projekata iz budžetskih sredstava
 • Stvaranje uslova za povezivanje sa Inostranim fondovima i ESCO kompanijama
 • Stvaranje uslova za efikasnu implementaciju programa i projekata
 • Stvaranje uslova za kvalitetnu akciju na realizaciji energetskog pasoša
 • Porast/održavanje broja zaposlenih, angažovanjem novih/prekvalifikacijom postojećih kadrova
 • Efikasniji prelazak na obnovljive i alternativne izvore energije
 • Razvoj opštine/grada/preduzeća investiranjem kapitala ostvarenog energetskim uštedama u druge razvojne projekte

 

Obveznici sistema energetskog menadžmenta su:

 • Jedinice lokalne samouprave sa preko 20.000 stanovnika
 • Objekti u javnoj svojini državnih organa i lokalne samouprave
 • Privredna društva u proizvodnom sektoru ukoliko troše energiju iznad propisane granice
 • Privredna društva u sektoru trgovine i usluga ukoliko troše energiju iznad propisane granice

 

Programima i projektima energetske efikasnosti na nivou opština i gradova obuhvataju se:

 • Objekti u javnoj svojini državnih organa i lokalne samouprave
 • Obrazovne institucije (osnovne i srednje škole, fakulteti, Instituti)
 • Predškolske ustanove (dečji vrtići i obdaništa)
 • Zdravstvene institucije (bolnice, domovi zdravlja)
 • Sportski objekti (sportsko-rekreativni centri, bazeni, sportske hale, igrališta)
 • Kulturno – istorijski objekti (muzeji, galerije, spomenici)
 • Infrastruktura (javna rasveta)
 • Stambeni objekti
 • Javna i komunalna preduzeća

 

Obaveze obveznika energetskog menadžmenta:

 • Uvođenje energetskog menadžmenta i identifikovanje određenog broja energetskih menadžera
 • Analiza postojećeg stanja na nivou opštine/grada/ javnih preduzeća
 • Izrada Programa za unapređenje energetske efikasnosti u minimalnom trajanju od 3 godine
 • Izrada Elaborata o energetskoj efikasnosti pojedinih postrojenja, objekata ili usluga
 • Izrada Izveštaja o energetskom pregledu nakon realizacije projekta
 • Izrada godišnjih izveštaja o potrošnji energije i njihovo dostavljanje Ministarstvu energetike

 

Zadaci energetskih menadžera:

 • Izrada programa i projekata energetske efikasnosti na nivou opštine
 • Implementacija programa i projekata energetske efikasnosti
 • Redovni obilazak i praćenje objekata na nivou opštine/grada/preduzeća
 • Mesečne kontrole potrošnje energije
 • Podizanje i procene tehničke opremljenosti objekata
 • Preciziranje potreba za saniranjem objekata
 • Implementacija predloženih mera
 • Izrada godišnjeg izveštaja o potrošnji energije