T: +381 (0) 11 26 41 055 F: +381 (0) 11 26 41 057

 

Projekti energetske optimizacije objekata

 

 

SEEI metodologija rada sastoji se od:


a)    analize postojećeg stanja objekta – energetske dijagnoze objekta i


b)    energetske optimizacije objekta.

 

Analiza postojećeg stanja  – Energetska dijagnoza objekta

 

Оbuhvata klimatsku analizu lokacije i procenu i analizu energetske potrošnje objekta, a sa ciljem identifikovanja kritičnih elemenata koje je neophodno korigovati pri energetskoj optimizaciji objekta. Analizom i procenom energetske potrošnje objekta obuhvata se period od najmanje 3 godine.

 

Energetska optimizacija objekta

 

Na osnovu izvršene preliminarne analize lokacije i objekta predlažemo mere energetske optimizacije objekta. U fazi energetske optimizacije objekta uključujemo i mogućnost korišćenja obnovljivih izvora energije (PV, solar, geotermal), dajemo tehnički opis svake od predloženih intervencija, vršimo procenu energetskih i ekonomskih ušteda predloženih mera, procenu troškova, obračun pay-back perioda za povraćaj investicije i izbor optimalnog rešenja u saradnji sa klijentom.

 

Najčešće mere koje se preduzimaju u cilju povećanja energetske efikasnosti

  • Primena obnovljivih izvora energije
  •  Zamena neefikasnih potrošača (uređaja) efikasnim
  • Ugradnja mernih i regulacionih uređaja za kontrolu potrošnje
  •  Intervencije na omotaču objekta (izolacija)
  • Zamena dotrajale stolarije

Realizacijom energetske optimizacije poslovnih i stambenih objekata mogu se ostvariti energetske uštede od 30% do 70% po objektu.

 

Studije slučaja

 


 

Projekat energetske optimizacije vrtića “SUNČICA” – Download PDF

 

 


 

Projekat  “ENERGETSKI PAVILJON” – Download PDF