T: +381 (0) 11 26 41 055 F: +381 (0) 11 26 41 057

Energetska optimizacija stambenih i poslovnih objekata

 

 

Energetska efikasnost optimizuje i modernizuje poslovne i stambene objekte, snižavanjem operativnih i kapitalnih troškova, uz istovremeno poboljšanje vašeg unutrašnjeg okruženja i smanjenjem svog uticaja na spoljnu sredinu.

 

SEEI usklađuje objekte i postrojenja sa vašim osnovnim poslovnim ciljevima. Ocenjujemo širok spektar sistema, opreme i procesa, kako bi se identifikovali svi potencijali energetske efikasnosti i operativne mogućnosti koje će poboljšati ukupnu efikasnost objekta.

 

Naša polazna osnova su dva najčešća osnovna uzroka prekomernih troškova:

  • starenje objekta, i neefikasne ili zastarele tehnologije građenja, i
  • nedefinisan i loš nivo energetskih usluga.

SEEI metodologija rada sastoji se od:

  • analize postojećeg stanja objekta – energetske dijagnoze objekta i
  • energetske optimizacije objekta.

 

 

Analiza postojećeg stanja – Energetska dijagnoza objekta

 

Оbuhvata klimatsku analizu lokacije i procenu i analizu energetske potrošnje objekta, a sa ciljem identifikovanja kritičnih elemenata koje je neophodno korigovati pri energetskoj optimizaciji objekta. Analizom i procenom energetske potrošnje objekta obuhvata se period od najmanje 3 godine.

 

Energetska optimizacija objekta

 

Na osnovu izvršene preliminarne analize lokacije i objekta

predlažemo mere energetske optimizacije objekta. U fazi energetske optimizacije objekta uključujemo i mogućnost korišćenja obnovljivih izvora energije (PV, solar, geotermal), dajemo tehnički opis svake od predloženih intervencija, vršimo procenu energetskih i ekonomskih ušteda predloženih mera, procenu troškova, obračun pay-back perioda za povraćaj investicije i izbor optimalnog rešenja u saradnji sa klijentom.

 

Najčešće mere koje se preduzimaju u cilju povećanje energetske efikasnosti:

  • Primena obnovljivih izvora energije
  • Zamena neefikasnih potrošača (uređaja) efikasnim
  • Ugradnja mernih i regulacionih uređaja za kontrolu potrošnje
  • Intervencije na omotaču objekta (izolacija)
  • Zamena dotrajale stolarije

 

 

Realizacijom energetske optimizacije poslovnih i stambenih objekata mogu se ostvariti energetske uštede od 30% do 70%  po objektu.