T: +381 (0) 11 26 41 055 F: +381 (0) 11 26 41 057

Energetska efikasnost & ekonomska održivost

 

Za dugoročnu ekonomsku održivost opština, preduzeća i zgrada, energetska efikasnost je prvi korak, jer pomaže u kontroli rastućih troškova energije, smanjuje uticaje klimatskih promena, i doprinosi porastu konkurentnosti opština, preduzeća i stambenih objekata.

 

SEEI Institut sa timom svojih stručnih saradnika dizajnira rešenja za uštedu energije kako bi se ostvario maksimum iz svake jedinica energije, vode, ili nekog drugog resursa koji se koristi u Vašem preduzeću ili stambenom objektu.

 

SEEI Institut analizira postojeću potrošnju energije, predlaže odgovarajuća rešenja za uštedu energije, i implementira ih u praksi. Održivost se bazira na efikasnom korišćenju resursa danas, na način koji zadovoljava naše potrebe, ali ne ugrožava sposobnost drugih da zadovolje svoje potrebe u budućnosti.

 

Energetska efikasnost smanjuje troškove energije i optimizuje i modernizuje poslovne i stambene objekte, postrojenja, snižavanjem operativnih i kapitalnih troškova, uz istovremeno poboljšanje vašeg unutrašnjeg okruženja i smanjenjem svog uticaja na spoljnu sredinu.

 

SEEI usklađuje objekte i postrojenja sa vašim osnovnim poslovnim ciljevima. Ocenjujemo širok spektar sistema, opreme i procesa, kako bi se identifikovali svi potencijali energetske efikasnosti i operativne mogućnosti koje će poboljšati ukupnu efikasnost objekta.

 

 

Naša polazna osnova su dva najčešća osnovna uzroka prekomernih troškova:

  • starenje objekta, i neefikasne ili zastarele tehnologije građenja, i,
  • nedefinisan i loš nivo energetskih usluga.

Tipični poboljšanja uključuju poboljšanja sistema za grejanje, ventilaciju i klimatizaciju, osvetljenje kao i zamenu ili poboljšanje električnih sistema, upravljačkih sistema, motora i pumpi i otklanjanje curenja i otpada.