T: +381 (0) 11 26 41 055 F: +381 (0) 11 26 41 057

Elaborat o energetskoj efikasnosti postrojenja

 

Ukoliko procenjujemo energetsku efikasnost određenog postrojenja/objekta vrši se izrada elaborata EE, koji je sastavni deo tehničke dokumentacije koja se prilaže uz zahtev za izdavanje građevinske dozvole ili uz zahtev za izdavanje rešenja kojim se odobrava izvođenje radova na adaptaciji ili sanaciji objekta, kao i energetskoj sanaciji.

 

Uz zahtev za izdavanje energetske dozvole za izgradnju novih ili rekonstrukciju postojećih postrojenja za proizvodnju toplotne ili električne energije, kao i postrojenja za kombinovanu proizvodnju toplotne i električne energije, sagorevanjem fosilnih goriva, odnosno iz obnovljivih izvora energije, podnosilac zahteva je dužan da priloži elaborat o energetskoj efikasnosti postrojenja, pri čemu elaborat postrojenja za proizvodnju toplotne ili električne energije mora da sadrži i tehno-ekonomsku analizu povećanja energetskog stepena korisnosti postrojenja koji bi se ostvario korišćenjem kombinovane proizvodnje električne i toplotne energije.

 

 

 

 

Elaborat o energetskoj efikasnosti postrojenja je neophodno priložiti i uz zahteve investitora za izdavanje dozvole za:

  • izgradnju novih ili rekonstrukciju starih sistema za transport i distribuciju prirodnog gasa,
  • izgradnju novih ili rekonstrukciju starih sistema ili delova sistema za distribuciju električne, odnosno toplotne energije,
  • izgradnju novih ili rekonstrukciju starih sistema ili delova sistema za prenos električne energije.

 

Elaborat o energetskoj efikasnosti može da izrađuje samo lice koje ima licencu za projektovanje energetskih objekata u skladu sa zakonom kojim se uređuje oblast planiranja i izgradnje.