T: +381 (0) 11 26 41 055 F: +381 (0) 11 26 41 057

Edukacija energetskih auditora i menadžera

 

SEEI se bavi edukacijom energetskih auditora i menadžera u oblasti energetske efikasnosti po EU standardima, kao i sertifikacijom energetskih auditora i menadžera po SEEI i TÜV standardima. Edukacija je kao sveobuhvatan proces podeljena po fazama razvoja. Programom je predviđeno da se edukuju najpre inženjeri, kao najuticajnija grupa, odnosno grupa koja je najviše upućena u probleme potrošnje energije.

 

 

Ko mogu biti energetski menadžeri ?

 

Energetski menadžeri mogu biti svi diplomirani studenti:

  • Građevinskog fakulteta
  • Elektrotehničkog fakulteta
  • Mašinskog fakulteta
  • Tehnološkog fakulteta
  • Arhitektonskog fakulteta

Seminari (ukratko)

  • Obuke za editore (tri nivoa seminara)
  • Obuke za inženjere i energetske menadžere
  • Obuka za zanatlije, menadžere prodaje, distributere, bankare, pravnike
  • Obuke za investitore

 

Osnovni kurs

Prezentacija osnovnih principa projektovanja i izgradnje energetsko efikasnih objekata, osnova građevinske fizike, građevinskih materijala i mehaničkih instalacija.

 

Polaznici: inženjeri arhitekture, građevine, mašinstva, elektrotehnike…
Trajanje: 12 sati (6 + 6)

 

Program: pogledaj ili preuzmi program


Srednji kurs

Detaljno uvođenje polaznika u proračun indeksa energetske efikasnosti građevinskih objekata kao i sistema energetske klasifikacije.

 

Polaznici: inženjeri arhitekture, građevine, mašinstva, elektrotehnike…
Uslov: završen osnovni kurs…
Trajanje: 30 sati (2 + 6 + 4 + 4 + 14 )

 

Program: pogledaj ili preuzmi program

 

Kurs za auditore

Kompletno tehničko osposobljavanje lica za izvođenje Energetskog Audita na objektima koji su predviđeni za SEEI energetsku sertifikaciju.

 

Polaznici: inženjeri arhitekture, građevine, mašinstva, elektrotehnike…
Uslov: završen osnovni i srednji kurs
Trajanje: 45 sati

 

Program: pogledaj ili preuzmi DETALJAN program