T: +381 (0) 11 26 41 055 F: +381 (0) 11 26 41 057

Domaća zakonska regulativa

 

 

Srpski energetski sektor je suočen sa velikim brojem izazova koji se moraju rešiti da bi se osiguralo buduće pouzdano, efikasno i održivo pružanje energetskih usluga stanovništvu i privredi. Republika Srbija je prepoznala potencijal energetskog sektora, i u prethodnih par godina donela niz strateških dokumenata i zakona kojima se otvara mogućnost bržeg razvoja sektora energetike.

 • Usvajanjem Zakona o energetici, Srbija se našla u dobroj poziciji da preduzme neophodne reforme i da podstakne razvoj svog energetskog sektora, u skladu sa zahtevima EU regulativa;
 • Strategija razvoja energetskog sektora do 2015. godine, intenzivirala je značaj energetskog sektora u javnosti i jasno istakla prioritete energetske politike RS;
 • Usvojen je i prvi Nacionalni akcioni plan za obnovljive izvore energije u 2013. godini;

Srbija je trenutno u fazi izrade nove energetske strategije za period do 2018. godine, a u skladu sa politikom i ciljevima EU u oblasti energije i klime, i obaveza iz Ugovora o Energetskoj zajednici. Nova energetska strategija i program sprovođenja strategije (koji treba da budu prihvaćeni 2012/2013) treba da obezbede pristup rešavanju ključnih pitanja.

 

Međutim, zakonska regulativa još uvek nije zaokružena i neophodno je da se zbog nedostatka konkurentnog tržišta i niskog nivoa efikasnosti, u zakonskoj regulativi posebna pažnja posveti otvaranju tržišta el. energije, reformama u sektoru energetike, kao i ostvarivanju ciljeva za poboljšanje energetske efikasnosti i promovisanje obnovljive energije u proizvodnji električne energije, saobraćaju, grejanju i hlađenju.

 

Povećanje energetske efikasnosti

Srbija u svojim strateškim dokumentima, jedan od prioritetnih zadataka nacionalne energetske politike, vidi u povećanju energetske efikasnosti, jer su brojni razlozi koji ovu oblast stavljaju u prvi plan.

 • Industrija je energetski veoma intenzivna, bez obzira na postojanje energetskih resursa (ugalj, rečni tokovi i dr.) postoji veliki energetski deficit,
 • nedovoljno se koriste obnovljivi izvori energije,
 • građevinarstvo sporo prelazi sa klasične na zelenu gradnju,
 • postojeći energetski sistem ima visok stepen amortizacije,
 • nacionalna svest teško prihvata ideje energetske efikasnosti,
 • tehnički i komercijalni gubici u proizvodnji i prenosu u elektroenergetskoj mreži su veliki,
 • energetska specifikacija postojećih građevinskih objekata je tek zaživela,
 • vreme izgradnje novih energetskih kapaciteta na uglju je veoma dugo, a zahteva i znatna investiciona ulaganja.

 

Povećanje energetske efikasnosti u industriji, rezidencijalnom sektoru, saobraćaju i drugim sektorima treba da se sprovodi energično kao i povećanje efikasnosti u proizvodnji energije, a za to u Srbiji, potencijal je veliki. Posebna karakteristika potražnje za električnom energijom u Srbiji je veliki udeo rezidencijalnog sektora u ukupnoj potrošnji energije, usled neracionalnog trošenja i slabih energetskih performansi stambenih objekata.

 

Iz svih prethodno navedenih razloga, Republika Srbija je u proteklom periodu donela čitav set pravilnika i zakona koji regulišu ovu oblast:

 • Pravilnik o energetskoj efikasnosti zgrada kojim se bliže propisuju energetska svojstva i način izračunavanja energetskih performansi objekata visokogradnje, kao i energetski zahtevi za nove i postojeće objekte;
 • Pravilnik o uslovima, sadržini i načinu izdavanja sertifikata o energetskim svojstvima zgrada;
 • Zakon o efikasnijem korišćenju energije, kojim se otvara mogućnost finansiranja projekata energetske efikasnosti i putem inostranog kapitala, i kapitalom ESCO kompanija;
 • Zakon o javnim nabavkama, kojim se energetska efikasnost jasno ističe kao jedan od glavnih kriterijuma prilikom izbora najbolje ponude;

 

Prvi Nacionalni akcioni plan za energetsku efikasnost Republike Srbije za period (2010- 2012) postavio je indikativne ciljeve smanjenja potrošnje fínalne energije za 9% u odnosu na nivo potrošnje fínalne energije iz 2008. godine do kraja 2018. godine,odnosno 1.5% do kraja 2012. godine.

 

Nova energetska strategija i Program sprovođenja strategije (treba da budu usvojeni 2012/2013) će takođe morati da uključe jasan cilj u pogledu povećanja energetske efikasnosti. Jedna od ključnih prepreka za energetsku efikasnost u Srbiji trenutno je nizak nivo cene energije.